นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Bitcoin Trading Co., Ltd.

วันที่มีผล 1 กุมภาพันธ์ 2565ทำไมเราจึงแชร์นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับคุณ

เราให้ความสำคัญกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทางการเงินของคุณ Bitcoin Trading Co., Ltd. ต้องการเปิดเผยและให้ความโปร่งใสเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ และวิธีการใช้อย่างมีข้อจำกัด


เรามุ่งมั่นที่จะเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินส่วนตัวของคุณที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะไว้เป็นความลับ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกระเป๋า Wallet ของคุณ จากนี้ไปเราจะเรียกข้อมูลเหล่านี้ว่า "ข้อมูลส่วนตัว"


เราอาจต้องแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณในบางสถานการณ์ เพื่อให้เราสามารถให้บริการที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้กับคุณ หรือเพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกิจได้ หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการร้องขอทางกฎหมาย เราจะกล่าวเพิ่มเติมถึงสถานการณ์เหล่านี้ต่อไปในเอกสารนี้


*โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าข้อมูลใดที่เราแชร์ ข้อมูลใดที่เราไม่ได้แชร์ และวิธีการเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย*


Bitcoin Trading Co., Ltd. จะไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับบุคคลอื่น Bitcoin Trading Co., Ltd. จะรับข้อมูลส่วนตัวอย่างจำกัดจากคุณเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมายเลข Wallet ที่ใช้ในการรับและโอนคริปโตเคอเรนซี่ของคุณ


วิธีการที่เราใช้งานข้อมูลของคุณ

เมื่อคุณได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับ Bitcoin Trading เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยคุณในการชำระเงินบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของ Bitcoin Trading Co., Ltd. เท่านั้น


วิธีการที่เราแชร์ข้อมูลของคุณ

Bitcoin Trading Co., Ltd. จะไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดถ้าหากไม่ได้รับการยินยอมอย่างชัดเจนจากคุณ เราจะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลอื่น เราจะใช้ข้อมูลของคุณนี้เมื่อจำเป็นในการดำเนินการบนแพลตฟอร์มนี้ หรือถ้าหากเป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น ในการตอบกลับหมายเรียกหรือการตรวจสอบอิสระเท่านั้น เรากำหนดให้บุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้ใช้ข้อมูลที่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาแล้วเท่านั้น และเราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ จากสาเหตุบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น


1. เพื่อดำเนินการ รับและโอน คริปโตเคอเรนซี่ของคุณ


2. เพื่อบำรุงรักษาบัญชีของคุณ หรือ


3. เพื่อบำรุงรักษาบัญชีของคุณ หรือ


เรากำหนดให้ Bitcoin Trading Co., Ltd. ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเหล่านี้เท่านั้น


วิธีการเข้าถึงและอัพเดตข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คุณสามารถดูและอัพเดตข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ โดยไปที่การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Bitcoin Trading ของคุณ ถ้าคุณปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ Bitcoin Trading คุณจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณได้เพราะเราเก็บข้อมูลบางอย่างไว้ โดย Bitcoin Trading จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ซึ่งถูกปิดใช้งานไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ นอกเหนือจากเพื่อตอบสนองข้อผูกมัดต่างๆ ดังกล่าว เราอาจลบบันทึกที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ซึ่งถูกปิดใช้งานเมื่อเวลาผ่านไปตามที่กฎหมายอนุญาตหรือกำหนด


วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้อย่างปลอดภัย

เราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต การแชร์ หรือการทำลาย มาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ


รวมถึงการตรวจสอบที่ทำขึ้นภายในกับการเก็บข้อมูลของเรา วิธีการจัดเก็บและประมวลผล และมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและทางเทคนิคเพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบที่เราใช้เก็บข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต ความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของคุณยังขึ้นอยู่กับการเก็บรักษารหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ไว้เป็นความลับ


*คุณไม่ควรแชร์ชื่อหรือรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้กับบุคคลอื่น ถ้าคุณให้รหัสผ่านกับผู้อื่น (เช่น บุคคลที่มีความสำคัญ เจ้านายของคุณ หรือเว็บไซต์) พวกเขาจะสามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้และข้อมูลส่วนตัวของคุณได้


อะไรจะเกิดขึ้นถ้านโยบายนี้มีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายความเป็นส่วนตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เราจะไม่ลดทอนสิทธิ์ของคุณภายใต้นโยบายนี้ถ้าไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจากคุณ เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงของนโยบายนี้ให้คุณได้รับทราบ และถ้าหากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีความสำคัญเราจะแจ้งให้คุณได้รับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัวสามารถดูได้จากวันที่มีผลซึ่งอยู่ด้านบนของเอกสารนโยบายความเป็นส่วนตัว และเราจะจัดเก็บนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไว้ในบันทึกข้อมูลซึ่งคุณสามารถเปิดอ่านเมื่อใดก็ได้