ICO Listings in Thailand

OmiseGo

เหรียญ OMG (หรือ OmiseGo) คือเหรียญของ ethereum ERC-20 ทำขึ้นโดย Omise.co Omise วางแผนที่จะสร้างสร้าง Blockchain ชื่อ The OmiseGo network และเหรียญ OMG จะใช้เพื่อเป็น Proof-of-stake ของเครือข่าย OmiseGo...

Everex

EVX คือเหรียญที่สร้างขึ้นมาโดย Everex เพื่อที่จะใช้ประกอบในแผนของระบบการกู้ยืม Everex มีแผนที่จะสร้างแอปพลิเคชั่นและการให้บริการทางการเงิน หรือการกู้ยืมเพื่อบริษัทอื่นๆ ในเครือ Fintech (Financial...