Everex

EVX คือเหรียญที่สร้างขึ้นมาโดย Everex เพื่อที่จะใช้ประกอบในแผนของระบบการกู้ยืม

Everex มีแผนที่จะสร้างแอปพลิเคชั่นและการให้บริการทางการเงิน หรือการกู้ยืมเพื่อบริษัทอื่นๆ ในเครือ Fintech (Financial Technology หรือ เทคโนโลยีการเงินรูปแบบใหม่)

เริ่มการแลกเปลี่ยน Everex

Everex