BX กับเหตุการณ์ Bitcoin Fork วันที่ 1 สิงหาคม

Added on 2017-07-14

เนื่องด้วยลูกค้าเป็นจำนวนมากสอบถามเกี่ยวกับแผนการณ์รับมือในเหตุการณ์วันที่ 1 สิงหาคม ที่กำลังจะมาถึงนี้ หรือที่เรียกว่า Bitcoin Fork ทางบริษัทขออธิบายการรับมืออย่างชัดเจนด้วยบทความนี้เพื่อแสดงตำแหน่งและทิศทางของบริษัทในเหตุการณ์นี้ เพื่อลูกค้าที่สนใจและคุ้นเคยกับเหตุการณ์ในลักษณะนี้ ที่จะเกิดในวันที่ 1 สิงหาคม

เราจะทำการระงับการฝากและถอนก่อนเหตุการ์ BIP 148 ในวันที่ 1 สิงหาคม และจะใช้งานได้อีกครั้ง หลังจากเรามั่นใจแล้วว่ามันปลอดภัย ระยะเวลาการระงับจะขั้นอยู่กับบทสรุปของ Bitcoin Fork  และเราหวังว่ามันจะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง สำหรับเงินสกุลอื่นๆ ยังสามารถเทรดและถอนได้ตามปกติ

Bx.in.th ในขณะนี้ทำการรันบน Bitcoin Core 0.14 ซึ่งหมายความว่าเราจะทำการตาม Blockchain ที่ยาวที่สุด ไม่ว่ามันจะเป็น Segwit หรือ non-Segwit chain

สิ่งที่เราคาดหวังจะให้เกิดขึ้น, ไม่ว่า A หรือ B

A) (ทางเลือกที่เราต้องการ) นักขุดส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไปใช้ Segwit2X และจะเริ่มขุดด้วย Segwit signalling block

นี่จะหมายถึงนักขุดทั้ง 2 แบบต้องใช้ Segwit2X และผู้ใช้ UASF ที่รันบน BIP 148 จะต้องตกลงตามพันธะสัญญา Segwit ในวันที่ 1 สิงหาคม และจะทำให้ไม่มีการแยกเกิดขึ้น

ในกรณีนี้ จะทำให้เราสามารถเลิกระงับการถอนและฝากได้เร็วที่สุด หรือเป็นไปได้ว่าไม่ต้องมีการระงับเกิดขึ้นเลย

B) นักขุดไม่สามารถรันบน Segwit2X ได้ก่อน 1 สิงหาคม และทำให้เกิด BIP148 เพราะว่านักขุดยังรันบน non-segwit nodes เนื่องจากนักขุดที่สนับสนุน BIP148 มีจำนวนน้อยมากจึงทำให้ Chain นี้ตกลงอย่างรวดเร็วเกิดจากตาม Chain อื่นไม่ทันเพราะการสร้าง Block จะทำได้ช้ามาก ในขณะที่ส่วนใหญ่สามารถทำงานได้ปกติ ทางเราก็จะปฏิบัติตามเสียงส่วนใหญ่

ในกรณีนี้ ทางเราคาดหวังไว้ว่าลูกค้าทุกคนจะเข้าใจตรงกันว่าในเวลาไม่กี่ชั่วโมง BIP148 จะหล่นลงทำให้ตาม Chain สายอื่นไม่ทัน และทางบริษัทจะไม่ใช้ BIP148 และมันก็จะไม่มีมูลค่าใดๆ ลูกค้าของเราก็จะไม่สามารถใช้ BIP148 บนเว็บไซต์ของเราได้และเราก็จะทำการเปิดการฝากและการถอนอีกครั้งบน Standard Bitcoin Chain

สิ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดได้น้อย

มันมีความเป็นไปได้ในกรณี B เกิดขึ้น แต่ BIP148 มีกำลังขุดที่มากพอ ในกรณีนี้ BIP148 Chain ยังคงใช้ได้และจะทำให้มันยังมีมูลค่า ในกรณีที่เป็นไปได้ยากนี้ทางบริษัทจำเป็นต้องระงับการฝากและถอน เพื่อรอดูสถานการณ์

จากเงื่อนไขและข้อตกลงของเรา  terms of service ทางบริษัทจะทำการตัดสินใจว่า Bitcoin อันไหนมั่นคงมากกว่า และเราจะใช้ตัวนั้นเท่านั้น หากลูกค้าต้องการที่อยากจะเลือกด้วยตัวเองหรือว่าต้องการใช้งานหลายแบบ ให้ลูกค้าทำการถอน Bitcoin อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนวันที่ 1 สิงหาคม