เมื่อบิทคอยน์เตรียมจะบิน

Added on 2015-04-29

purseio-customer-global-chart-800x500

ความฝันใกล้เป็นจริง เมื่อเราสามารถใช้บิทคอยน์ซื้อตั๋วเครื่องบินได้แล้วในตอนนี้ Purse.io เปิดระบบทดสอบโดยการให้คนที่ความสามารถแลกเปลี่ยน Bitcoins จากสินค้าและบริการของ Amazon.com ไม่ว่าจะเป็น บัตรเครดิต, บัตรของขวัญและยอดการชำระเงินจากบริการใด ๆ

ทำให้ Purse.io นี้ในการทดสอบโดยการให้คนที่ความสามารถในการแลกเปลี่ยนสำหรับ Bitcoins Amazon.com, ผลิตภัณฑ์อิงค์ใช้บัตรเครดิต, บัตรของขวัญและ Amazon ยอดการชำระเงิน

วิธีการนั้นง่ายมาก แค่ผูกรายการชำระกับบัตรของขวัญ Amazon หรือใช้ยอดคงค้าง Amazon ที่ต้องการก็สามารถเปลี่ยนแปลงเป็น Bitcoins และคนอื่นอยากจะแลกเปลี่ยน Bitcoins ที่มีอยู่เดิมให้เป็นผลิตภัณฑ์ใน Amazon ก็ทำได้เช่นกัน Purse.io ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายร่วมกันทำหน้าที่หลักสำหรับบริการด้าน Bitcoins ส่วนขั้นตอนการซื้อขาย และกระบวนการจัดส่งนั้นเป็นการบริการจาก Amazon โดยจะเกิดหลังจากที่การโอน Bitcoins กระบวนการเสร็จสมบูรณ์ วิธีการนี้ยังเป็นที่คาดการณ์ว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ยอดคงเหลือในวอชเชอร์และบัตรของขวัญ Amazon ที่คนส่วนมากไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็มมูลค่า

การใช้ Purse ยังสามารถทำให้ลูกค้าแลกตั๋วได้ในราคาที่ถูกขึ้นสำหรับรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นในต่างประเทศและส่วนลดพิเศษร่วมจากบัตรของขวัญที่อยู่ในระหว่างการเจรจามาร่วมโครงการ โดยส่วนลดที่จะเกิดขึ้นมีตั้งแต่ประมาณ 8-35 % โดยที่เฉลี่ยจะได้ส่วนลดที่ 20%

ที่มาของข่าว