Bitcoin คืออะไร

Bitcoin คือ สกุลเงินดิจิตอล ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของระบบเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์ หากคุณต้องการถามเหตุผลว่าทำไมถึงต้องใช้ bitcoin และผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ bitcoin คืออะไร กรุณาคลิกที่นี่ ...

เริ่มต้นกับ Bitcoin

วิธีง่ายๆ ในการเริ่มต้นกับ Bitcoin คือ ดาวน์โหลดโปรแกรมชื่อ Bitcoin wallet ซื่งคือโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณส่ง และรับเงินของคุณ สำหรับผู้เริ่มต้น แนะนำว่าควรเริ่มต้นกับ Electrum wallet...

ข้อดีของ Bitcoin

Bitcoin มีข้อดีและเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลาย คราวนี้เราจะลองพูดถึงข้อดีใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้ ไม่สามารถเรียกคืนได้ โดยปกติผู้ขายหรือเจ้าของร้านค้าออนไลน์ จะมีความกังวลว่าหากรับซื้อด้วยบัตรเครดิต...


คำถามที่พบบ่อย Bitcoin

คำสั่งของฉันจะใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด? เมื่อเราได้รับการชำระเงินทั้งเงินบาทในบัญชีธนาคารหรือ Bitcoins ไปยังที่อยู่ของเรามี 6 การยืนยันของเราก็มักจะใช้เวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมงเพื่อให้คุณได้รับการชำระเงินของคุณ...