ติดต่อเรา

ที่อยู่ทางไปรษณีย์:
Bitcoin Co. Ltd.
509,511 Ramintra Street,
Khanayao, Bangkok, 10230

Phone: 02-509-8983

โปรดทราบว่าการทำธุรกรรมทั้งหมดจะต้องดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของเราเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับการทำธุรกรรมที่สำนักงานแต่อย่างใด

เปิดตั๋ว Support

ตัว Support ของท่านจะถูกจัดการที่ support.bitcoin.co.th

สร้างตั๋ว Support