ติดต่อเรา

ที่อยู่ทางไปรษณีย์:
Bitcoin Co. Ltd.
43/1031 Ramintra Street,
Bang Khen, Bangkok, 10220

Phone: 02-552-2977, 02-552-2978

โปรดทราบว่าการทำธุรกรรมทั้งหมดจะต้องดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของเราเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับการทำธุรกรรมที่สำนักงานแต่อย่างใด

เปิดตั๋ว Support

ตัว Support ของท่านจะถูกจัดการที่ support.bitcoin.co.th

สร้างตั๋ว Support