ความสำคัญของการเปิด 2FA Code

Added on 2014-10-27

ความสำคัญของ 2FA Code

Two-factor authentication หรือที่ต่อไปเราจะเรียกว่า 2FA Code คือกระบวนการตรวจสอบผู้ใช้งาน 2 ขั้นตอนต่อเนื่องกัน ก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าถึงบริการที่กำหนด วิธีการนี้ใช้ป้องกันข้อมูลได้ทั้งที่อยู่แบบออฟไลน์และออนไลน์ คอนเซปท์แนวคิดมาจากเหตุผลที่ว่าการป้องกันข้อมูลด้วย “รหัสผ่าน” เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ปลอดภัยเพียงพอแล้วในปัจจุบันเพราะเป็นสิ่งที่ Hacker พุ่งเป้าเจาะเพื่อการเข้าถึงเป็นอันดับแรก ถึงแม้จะตั้งรหัสผ่านที่จำยากหรือมีความซับซ้อนก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับ Hacker อีกแล้ว และถ้าสามารถทำได้สำเร็จก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่มีอะไรป้องกันได้อีก
Two-factor authentication จะต้องอาศัย2 ปัจจัยในการตรวจสอบตัวตนเสมอ คือ สิ่งที่เรารู้ (ในที่นี่คือรหัสผ่าน) และ สิ่งที่เรามี (ในที่นี้คือ 2FA Code) จะเรียงลำดับอย่างไรก็ตามสามารถเข้าระบบขอให้มีทั้ง 2 สิ่งอย่างครบถ้วนก็ถือว่าผ่านการตรวจสอบ

ตัวอย่างTwo-factor authentication ที่มีใช้ชีวิตประจำวันแต่หลายคนยังไม่สังเกต มันคือ ATM เราจะสามารถไปถอนเงินออกจากตู้ ATM ได้ตั้งอาศัยของ 2 สิ่งคือ บัตร ATM และรหัส PIN โดยการเสียบบัตร ATM เข้าตู้จะการเป็นการตรวจสอบขั้นแรก เมื่อบัตรถูกต้องระบบจะขึ้นหน้าจอมาให้เราใส่รหัส PIN ที่เป็นตัวเลข 4 หลักเพื่อการตรวจสอบขั้นที่ 2 ถ้าใส่รหัสได้ถูกต้องก็ถือว่าผ่าน เราก็จะสามารถเข้าถึงบริการของตู้ ATM ได้ หากอย่างใดอย่างหนึ่งผิดก็จะมีการปฏิเสธการใช้งาน

วิธีเปิด 2FA Code

001

1. หลังจากที่เข้าสู่ระบบแล้วให้ไปที่ แถบ ความปลอดภัย และ แถบ 2Factor Authentication

2. ในสมาร์ทโฟน เข้าไปดาวน์โหลด Google Authenticator

Ios : https://itunes.apple.com/en/app/google-authenticator/id388497605?mt=8
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=en
3. ที่ข้อมูล รหัสผ่านตัวที่ 2 (2FA Code) เลื่อนมาที่แถบ On
4. ด้านขวาของจอจะมี QR Code ให้เปิดแอพ Google Authenticator เพื่อ Scan code จากนั้นจะได้รหัส 6 หลัก เพื่อใส่ในช่อง ใส่รหัส 2FA5. ในกรณีที่ทำสมาร์ทโฟนหายหรือมีปัญหาเข้าแอพ Google Authenticator ไม่ได้ ให้ส้งเรื่องมาทาง http://support.bitcoin.co.th เพื่อตรวจสอบและทำการ unlock 2FA Code ครับ